nl fr en

Algemene voorwaarden

Algemene regels en voorwaarden voor deelname:

 • ANNULATIES, wijzigingen en terugbetalingen zijn niet mogelijk nadat je plaats definitief voor je gereserveerd is na betaling van het inschrijvingsgeld. (Uitzonderingen kunnen gemaakt worden mits bewijs van overmacht tot 15 dagen voor de circuitdag. Het bedrag kan dan worden tegoed gezet met een tegoed bon. ANNULATIES VANAF 15 DAGEN VOOR DE CIRCUITDAG ZIJN ONMOGELIJK ZONDER ENIGE UITZONDERING !
 • De PRAKTISCHE INFO ivm je komende circuitdag vind je 1 week voor de circuitdag in je account onder 'Mijn inschrijvingen' bovenaan de homepage van onze website. Je dient aangemeld/ingelogd te zijn om ze te kunnen lezen.

 

 • BETALINGEN : Inschrijvingen worden pas gereserveerd bij ontvangst van het inschrijvingsgeld.

  Tijdens het inschrijven kan je de betaling uitvoeren via 1 van de veilige on-line  betaalmethodes op onze website (Bancontact,Visa,Maestro,Mastercard,enz.).

  Het Inter-Track inschrijvingssysteem zal je plaats automatisch reserveren na je betaling en je zal een betaalbevestiging van ons ontvangen enkele minuten na de on-line betaling.

  Mocht je niet onmiddellijk de betaalbevestiging ontvangen,kijk dan zeker eens in je ongewenste berichten of Spam.

  Als de inschrijving + betaling niet van de eerste keer zou lukken (meestal verkeerde kaartgegevens / pincode ingevuld of 1 van de velden niet ingevuld ),kan je opnieuw proberen zonder dat er een dubbele boeking zal plaatsvinden..ons administratie-systeem houdt geen rekening met de onbetaalde inschrijvingen. 

 • Bij een correcte inschrijving + betaling zal de geboekte circuitdag verschijnen onder ‘mijn inschrijvingen’ in je account.

  Deze kan je terugvinden onder ‘mijn inschrijvingen’ bovenaan de homepage van onze website.

  Om je inschrijvingen te bekijken dien je wel aangemeld/ingelogd te zijn op onze site.

  10 dagen voor de circuitdag zal je hier ook de nodige praktische informatie in verband met je geboekte circuitdag terugvinden.

  Indien men de mogelijkheid niet heeft om de betaling on-line uit te voeren op onze site,kan de betaling ook per overschrijving gebeuren op onderstaande rekeningnummer met vermelding van ‘je naam + datum circuitdag’.

  ING : INTER-TRACK bvba

  IBAN: BE05 3631 5111 9875

  BIC/SWIFT: BBRUBEBB  

  Als je via overschrijving betaalt,kan het bedrag tot 1 week onderweg zijn van jouw bank naar de onze.

  De plaats zal pas gereserveerd worden bij ontvangst van je overschrijving waarna je je betaalbevestiging zal ontvangen.

  Betalingen per overschrijving hebben als nadeel dat indien er nog maar enkel plaatsen beschikbaar zijn op moment van het uitvoeren van de overschrijving,de circuitdag kan uitverkocht zijn nog vooraleer je betaling bij ons is aangekomen als de laatste plaatsen ondertussen gereserveerd worden door deelnemers die on-line betalen.

  Mocht dit het geval zijn zullen we je contacteren.

 • Een afstand van verhaal dient ondertekend te worden voor het begin van de circuit-dag.
 • Enkel met geschikte motorkledij,helm,motorlaarzen en motorhandschoenen kan men op het circuit toegelaten worden.
 • Eendelig of 2-delig aaneenritsbaar leder motorpak voor de 2de,3de en 4de groep (Voor de eerste minst snelle groep is een aaneenritsbaar 2-delig textielpak toegestaan)
 • Achteruitkijkspiegels moeten gedemonteerd of naar binnen geklapt of afgeplakt worden.
 • Koplampen moeten verwijderd of uitgeschakeld en afgeplakt worden.
 • De remhendel en koppelingshendel mogen niet beschadigd zijn of krom staan.
 • Ook de voetsteunen, achterrem en banden dienen in goede staat te zijn: de organisators en voorrijders hebben het recht om iemand op elk moment van de dag uit de groep te halen indien zijn of haar motorfiets niet beantwoord aan de normen.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Alle schade aan de infrastructuur op en rond het circuit zal aan de veroorzaker gefactureerd worden.
 • De organisatie heeft het recht om deelnemers van groep te wisselen indien dit nodig blijkt.
 • De organisatie verwacht sportief rijgedrag van elke deelnemer.
 • De FOTO'S van de circuitdag komen 1 week na de circuitdag HIER on-line : https://intertrack.motorsportspics.com/#collections .
 • De PRAKTISCHE INFO ivm je komende circuitdag vind je 1 week voor de circuitdag in je account onder 'Mijn inschrijvingen' bovenaan de homepage van onze website.Je dient aangemeld/ingelogd te zijn om ze te kunnen lezen.
 • LAPTIMES : Om het aantal rode en gele vlagsituaties tot een minimum te beperken werkt Inter-Track vanaf 2017 met TRANSPONDERS.Zo kunnen we de groepen nog beter herverdelen en de snelheidsverschillen per groep te verminderen.Alle rondetijden van alle piloten die deelnemen aan onze circuitdagen komen in onze databank.Hierdoor kunnen we de groepen zo goed mogelijk herverdelen op voorhand nog voor de eerste sessie gereden zal worden.Indien nodig doen we ook nog groepswissels op de dag zelf.Je kan hierdoor natuurlijk ook zelf je rondetijden bekijken door je account aan te maken op SPEEDHIVE ( https://speedhive.mylaps.com/nl/ ) of de SPEEDHIVE APP.Zo kan je alle rondetijden per groep bekijken van al onze events.Door op je naam te klikken,krijg je al jouw rondetijden te zien.

BELANGRIJK ! : Om de groepen nog beter te verdelen en zo de veiligheid nog te verhogen,zullen er verplichte groepswissels gebeuren om de halve dag op basis van de rondetijden gemeten door onze transponders. Deze groepswissels zullen telkens gebeuren tijdens de middagpauze ( EN tijdens de inschrijvingen ’s morgens op de 2de dag van een 2-daags event). Deze  groepswissels zijn voor ALLE PILOTEN die deelnemen aan onze circuitdagen. Gelieve je MET JE GROEPSTICKER aan te melden aan de inschrijvingen waar je je nieuwe groepsticker zal ontvangen tijdens de middagpauze ( EN tijdens de inschrijvingen ’s morgens op de 2de dag van een 2-daags event). Je startnummer en transponder die je ontving bij aanvang van de circuitdag dienen op de motor te blijven. VERGEET DIT ZEKER NIET AANGEZIEN JE ZONDER NIEUWE GROEPSTICKER HET CIRCUIT NIET OP MAG BIJ AANVANG VAN DE SESSIES EN JE DUS RIJTIJD VERLIEST ! Alle piloten worden verdeeld volgens de rondetijden van traag naar snel doorheen de groepen door. Op een circuitdag met bv 35 piloten per groep zullen de 35 minst snelle piloten in de eerste groep zitten,de volgende 35 snellere piloten in de 2de groep enz. Door de groepen zo perfect mogelijk te verdelen,verhoogt de veiligheid,zijn er minder gele en rode vlagsituaties en betekent dit dus meer rijtijd voor iedereen.. Voor wie betrapt wordt op rijden zonder transponder of verwisselen van transponder met een andere rijder,betekent dit het einde van de circuitdag ! Bij het verlies of beschadigen van een transponder dient een schadevergoeding van 450€ betaald te worden om de transponder te vervangen

 

 

Betalingsvoorwaarden:

 

 • De deelnemer ontvangt na inschrijving en betaling een bevestiging van deelname
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

 

Intern reglement

 1. Iedere deelnemer en bezoeker verplicht er zich toe alle richtlijnen van de organisatie strikt na te leven.
 2. Enkel ingeschreven piloten mogen zich met de motorfiets op de omloop begeven. Uitlenen van de motorfiets aan niet ingeschreven piloten is ten strengste verboden.
 3. Overtreders zijn zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, en hebben geen enkel verhaal tegenover personen/organismen opgesomd in punt 1 tot 6 van de afstand van verhaal. Overtreders worden onmiddellijk uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement.
 4. Het is verboden passagiers mee te nemen op de omloop. Enkel motorfietsen die in goede technische staat verkeren, worden toegelaten.
 5. Iedere deelnemer moet drager zijn van valhelm(integraalhelm), laarzen, handschoenen en lederen uitrusting of andere veiligheidskledij.
 6. Rugbeschermer wordt ten zeerste aangeraden!!!
 7. Geen enkel lichaamsdeel behalve de nek mag ontbloot zijn tijdens het rijden op de omloop.
 8. Elke vorm van competitie is uitgesloten. Alle piloten dienen in deze geest te rijden en elkaar te respecteren.
 9. Deelnemers die door de organisatie als gevaarlijk bestempeld worden, zullen worden uitgesloten van verdere deelname. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
 10. Het is verboden zich te keren of te stoppen op de omloop. Het is verboden een voertuig van de organisatie in te halen zolang het zich op de omloop bevindt.
 11. Toeschouwers zijn principieel verboden langs de omloop.
 12. De organisatie kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigde of gestolen goederen.
 13. De motorfiets en/of rijder zullen door middel van een zelfklever of ander fysisch controlebewijs gemarkeerd worden, hetgeen als toegangsbewijs zal dienen.
 14. De deelnemer verbindt er zich uitdrukkelijk toe geen alcoholhoudende dranken of verdovende middelen te verbruiken tot na zijn laatste sessie. Overtredingen hierop worden gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.
 15. Bij tijdelijk of definitief aflasten van de circuitdag door overmacht, kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden. Men kan in dat geval noch volledige noch gedeeltelijke terugbetaling vorderen van de organisatie.
 16. Er zijn geen annulaties na betaling mogelijk.
 17. Iedereen zal erop toezien dat geen beschadigingen worden aangebracht aan het terrein en omloop. Het storten of achterlaten van vuilnis en banden is verboden. Enkel kleine hoeveelheden restafval kunnen in de vuilbakken. Overtreders worden verantwoordelijk gesteld voor de kosten.
 18. De deelnemer verbindt zich er toe om alle door hem veroorzaakte schade aan de omloop met de uitbater van het circuit af te rekenen.